Đánh giá Năng lực ngoại ngữ – Tiếng Anh bậc 3-5 – Đợt thi ngày 20/01/2019

Thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh – Bậc 3-5 (Theo định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, được ban hành kèm theo Quyết định 729/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2015)
 • Đợt thi ngày: 19-20/01/2019
 • Địa điểm: Giảng đường B, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại Học Huế
 • Hình thức thi: Thi trên máy tính
 • Đối tượng dự thi: Tất cả các đối tượng có nhu cầu
 • Thời gian đăng ký dự thi: Từ ngày 02/01/2019 đến ngày 10/01/2019 (không kể thứ Bảy, Chủ Nhật)
  • Buổi sáng: từ 8:00 đến 11:00
  • Buổi chiều: từ 14:00 đến 17:00
 • Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, TP Huế
 • Lệ phí: 1500.000 VNĐ/1 thí sinh
 • Thí sinh thực hiện các bước hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi như đã thông báo trong công văn thông báo về đợt thi (xem tại đây)

Đã hết thời gian đăng ký