Tin tức, thông báo

11:03 03/12/2019

Thông báo tổ chức thi Đánh giá NLNN – Tiếng Anh bậc 2/6 và Tiếng Anh bậc 3-5 – Đợt thi ngày 27-29/12/2019

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm […]
16:49 05/11/2019

Thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc 2/6 (dành cho người lớn) và Tiếng Anh bậc 3-5, đợt thi ngày 30/10/2019, tại trường ĐHNN, ĐHH

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc […]
16:42 05/11/2019

Thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc 2/6 (dành cho người lớn) và Tiếng Anh bậc 3-5, đợt thi ngày 27/10/2019, tại trường ĐHNN, ĐHH

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc […]
14:14 02/11/2019

Thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 21/09/2019 (thi trên máy tính)

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, […]