Thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 21/09/2019 (thi trên máy tính)

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 21/09/2019 (thi trên máy tính).

Thí sinh sử dụng Mã tra cứu để thực hiện tra cứu điểm phúc khảo tại website Cổng thông tin Đánh giá năng lực ngoại ngữ của trường theo đường dẫn sau: http://flpac.hucfl.hueuni.edu.vn/?page_id=2456 (thí sinh lưu ý chọn đúng kỳ thi cần tra cứu; ở mục “Điểm chấm thi/Điểm chấm phúc khảo”, thí sinh lưu ý bấm chọn “Điểm chấm phúc khảo” để tra cứu kết quả phúc khảo).