Thông báo về việc tập huấn phổ biến định dạng đề thi, hướng dẫn cách thức làm bài thi ĐGNLNN, đợt thi ngày 12/05/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc tập huấn phổ biến định dạng đề thi, hướng dẫn cách thức làm bài thi ĐGNLNN, đợt thi ngày 12/05/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, cụ thể như sau:

Để công tác tổ chức thi ĐGNLNN vào ngày 12/05/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến định dạng đề thi, hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài.

  • Thời gian: Bắt đầu từ 08h00, Sáng thứ sáu, ngày 10/05/2019.
  • Địa điểm: Hội trường 1, tầng 3, nhà Hiệu bộ.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các cá nhân quan tâm theo dõi và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

File đính kèm:

Thông báo phổ biến định dạng đề thi, hướng dẫn cách thức làm bài thi ĐGNLNN ngày 12.05.2019