Thông báo về việc tập huấn phổ biến quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn cách thức làm bài thi ĐGNLNN theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 05/05/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc tập huấn phổ biến quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn cách thức làm bài thi ĐGNLNN theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 05/05/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, cụ thể như sau:

Để công tác tổ chức thi ĐGNLNN theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam vào ngày 05/05/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài.

  • Thời gian: Bắt đầu từ 14h00, Chiều thứ bảy, ngày 04/05/2019.
  • Địa điểm: Hội trường 1, tầng 3, nhà Hiệu bộ.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các cá nhân quan tâm theo dõi và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

File đính kèm:

TB TẬP HUẤN PHỔ BIẾN QUY CHẾ THI, ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI, HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC LÀM BÀI THI ĐGNLNN NGÀY 05.05.2019